AIIMS 2014 Result

List of Students Selected in AIIMS 2014
Total Selections - 16 (All from Classroom Contact Programmes (CCPs))
S. NO. ROLL NO. Name AIR Year Study Centre
1 11418009 Aditya Kshetrapal 253 2014 AJMER
2 13501561 Anju Chaudhary 406 2014 JAIPUR
3 13501355 Garima Patel 431 2014 Kota
4 973942 Priyanjali Agarwal 539 2014 JAIPUR
5 12500049 Chaitali Singh 740 2014 LUCKNOW
6 13501875 Sikandar 797 2014 Kota
7 1075417 Vishakha Varshney 909 2014 JAIPUR
8 13502097 Madhav Godara 1280 2014 Kota
9 12500805 Shekhar Yadav 1444 2014 JAIPUR
10 13502019 Vandana Kumari 1518 2014 Kota
11 12500457 Lalita 2205 2014 Sikar
12 13502384 Bharat Vaishnav 2641 2014 Kota
13 13502338 Pushpendra Singh Parihar 4448 2014 Kota
14 13501566 Shailendra Kumar Bilonia 5532 2014 JAIPUR
15 13500439 Rahul Kumar Labaniya 6363 2014 JAIPUR
16 13502059 Ashish Bisht 7875 2014 Kota